ஆப்ரிக்கா அழைப்பு குறியீடுகள்

யூரோப்பா தீவு
தென் ஆப்பிரிக்கா +27
நைஜீரியா +234
துனிசியா +216
நைஜர் +227
தன்சானியா +255
நமீபியா +264
ஹியர் தீவு மற்றும் மெக்டொ
ஸ்வாசிலாந்து +268
லெசோதோ +266
அல்ஜீரியா +213
லைபீரியா +231
அங்கோலா +244
லிபியா +218
மொரோக்கோ +212
பெனின் +229
மொரிஷியஸ் +230
போட்ஸ்வானா +267
மொசாம்பிக் +258
புர்கினா பாசோ +226
மேற்கு சாஹாரா +212
புருண்டி +257
மயோட்டே +262
பௌவெட் தீவு
மத்திய ஆபிரிக்க குடியரசு +236
பிரஞ்சு தெற்கு பிரதேசங்க
மலாவி +265
பாஸ்ஸ டா டா இந்தியா
மாலி +223
ஜுவான் டி நோவா தீவு
மடகாஸ்கர் +261
ஜிம்பாப்வே +263
மவுரித்தேனியா +222
ஜிபூட்டி +253
உகாண்டா +256
சூடான் +249
கென்யா +254
செயிண்ட் ஹெலினா +290
கோமரோஸ் +269
செஷல்ஸ் +248
கோட் டி 'ஐவோரி +225
செனகல் +221
கேப் வெர்டே +238
சோமாலியா +252
குளோரிஸோஸ் தீவுகள்
சியரா லியோன் +232
கினி +224
சாம்பியா +260
கினி-பிஸ்ஸாவ் +245
சாட் +235
கமரூன் +237
சாவ் டோம் மற்றும் பிரின்ச +239
கானா +233
டோகோ +228
காம்பியா +220
ட்ரோமெலின் தீவு
காபோன் +241
எக்குவடோரியல் கினி +240
காங்கோ, குடியரசு +242
எகிப்து +20
காங்கோ, ஜனநாயக குடியரசு +243
எரித்திரியா +291
ரீயூனியன் +262
எத்தியோப்பியா +251
ருவாண்டா +250

Cape Town, Lagoon Gate Drive
Sunstays Lagoon Beach
Sunstays

Cape Town, 10802 Steenberg Estate
Steenberg Hotel
Steenberg


ஆப்ரிக்கா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்