ஆப்ரிக்கா அழைப்பு குறியீடுகள்

யூரோப்பா தீவு
தென் ஆப்பிரிக்கா
நைஜீரியா
துனிசியா
நைஜர்
தன்சானியா
நமீபியா
ஹியர் தீவு மற்றும் மெக்டொ
ஸ்வாசிலாந்து
லெசோதோ
அல்ஜீரியா
லைபீரியா
அங்கோலா
லிபியா
மொரோக்கோ
பெனின்
மொரிஷியஸ்
போட்ஸ்வானா
மொசாம்பிக்
புர்கினா பாசோ
மேற்கு சாஹாரா
புருண்டி
மயோட்டே
பௌவெட் தீவு
மத்திய ஆபிரிக்க குடியரசு
பிரஞ்சு தெற்கு பிரதேசங்க
மலாவி
பாஸ்ஸ டா டா இந்தியா
மாலி
ஜுவான் டி நோவா தீவு
மடகாஸ்கர்
ஜிம்பாப்வே
மவுரித்தேனியா
ஜிபூட்டி
உகாண்டா
சூடான்
கென்யா
செயிண்ட் ஹெலினா
கோமரோஸ்
செஷல்ஸ்
கோட் டி 'ஐவோரி
செனகல்
கேப் வெர்டே
சோமாலியா
குளோரிஸோஸ் தீவுகள்
சியரா லியோன்
கினி
சாம்பியா
கினி-பிஸ்ஸாவ்
சாட்
கமரூன்
சாவ் டோம் மற்றும் பிரின்ச
கானா
டோகோ
காம்பியா
ட்ரோமெலின் தீவு
காபோன்
எக்குவடோரியல் கினி
காங்கோ, குடியரசு
எகிப்து
காங்கோ, ஜனநாயக குடியரசு
எரித்திரியா
ரீயூனியன்
எத்தியோப்பியா
ருவாண்டா

Dakar, 19, Rue Victor Hugo
Residence du Plateau
Residence

Lagos, 23 Toyin Street
Hotel ibis Lagos Ikeja
Hotel


ஆப்ரிக்கா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்