ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஓசியானியா அழைப்பு குறியீடுகள்

நோர்போக் தீவு
ஹாவ்லேண்ட் தீவு
நியூசிலாந்து
பேக்கர் தீவு
நியுவே
புதிய கலிடோனியா
நவ்ரூ
பிரெஞ்சு பாலினேசியா
அமெரிக்க சமோவா
பிட்கேர்ன் தீவு
மைக்ரோனேஷியா
பால்மி அடல்
மிட்வே தீவு
ஜான்ஸ்டன் அட்டால்
மார்ஷல் தீவுகள்
ஜார்விஸ் தீவு
ஆஸ்திரேலியா
சமோவா
ஆஷ்மோர் மற்றும் கார்டியர
சாலமன் தீவுகள்
கோரல் கடல் தீவுகள்
டோக்கெலாவ்
குக் தீவுகள்
டோங்கா
குவாம்
வேக் தீவு
கிரிபடி
வனுவாட்டு
கிங்மேன் ரீஃப்
வாலிஸ் மற்றும் புட்டூனா
துவாலு
வடக்கு மரியானா தீவுகள்

Wellington, 2155 Wellington Green Dr
Hampton Inn & Suites Wellington
Hampton

Sydney, 132 - 136 Sussex Street
Metro Apartments on Darling Harbour - Sydney
Metro


ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஓசியானியா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்