மலாவி அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +265

அனைத்து எந்த பகுதியில் குறியீடுகள் ஆறு முதல் எட்டு இலக்கங்கள் காட்டுகிறார்.
 மொபைல் குறியீடுகள்
 Celtel 9
 மலாவி லிமிடெட் (MTL) தொலைத்தொடர்பு 1
 டெலிகாம் நெட்வொர்க்ஸ் மலாவி லிமிடெட் (TNML) 8
மலாவி அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்