வட அமெரிக்கா அழைப்பு குறியீடுகள்

நெதர்லாந்து அண்டிலிசு +599
ஹோண்டுராஸ் +504
நிகரகுவா +505
பெர்முடா +1 441
நாவலா தீவு +1
பெலிஸ் +501
அமெரிக்கா +1
புவேர்ட்டோ ரிக்கோ +1
அரூபா +297
பிரிட்டிஷ் வெர்ஜின் தீவு +1 284
அங்கியுலா +1 264
பனாமா +507
மெக்ஸிக்கோ +52
பஹாமாஸ் +1 242
மொன்செராட் +1 664
பார்படோஸ் +1 246
மார்டினிக் +596
ஜமைக்கா +1 876
ஆன்டிகுவா மற்றும் பார்பு +1 268
செயிண்ட் மார்ட்டின் +590
கெய்மன் தீவுகள் +1 345
செயிண்ட் கிட்ஸ் மற்றும் ந +1 869
கோஸ்ட்டா ரிக்கா +506
செயிண்ட் லூசியா +1 758
குவாத்தமாலா +502
செயிண்ட் பியர் மிக்குலன் +508
குவாதலூப்பே +590
செயிண்ட் பார்டெலேமி +590
கியூபா +53
செயிண்ட். வின்சென்ட் மற்ற +1 784
கிரெனடா +473
டொமினிக்கன் குடியரசு +1 809
கிளிப்பர்டன் தீவு
டொமினிகா +1 767
கனடா +1
டிரினிடாட் மற்றும் டொபா +1 868
துருக்கிகள் மற்றும் கைகோ +649
எல் சல்வடோர் +503
ஹெய்டி +509
விர்ஜின் தீவுகள் +1

Montreal, 115 rue de la Commune West
Auberge de la Place Royale
Auberge

Toronto, 1 King Street West
One King West Hotel & Residence
One


வட அமெரிக்கா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்