வட அமெரிக்கா அழைப்பு குறியீடுகள்

அங்கியுலா +1 264
டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ +1 868
அமெரிக்கா 1
டொமினிகா +1 767
அரூபா 297
டொமினிக்கன் குடியரசு +1 809
ஆன்டிகுவா மற்றும் பார்புடா +1 268
துருக்கிகள் மற்றும் கைகோஸ் தீவுகள் 649
எல் சல்வடோர் 503
நாவலா தீவு 1
கனடா 1
நிகரகுவா 505
கியூபா 53
நெதர்லாந்து அண்டிலிசு 599
கிரெனடா 473
பனாமா 507
கிளிப்பர்டன் தீவு
பஹாமாஸ் +1 242
குவாதலூப்பே 590
பார்படோஸ் +1 246
குவாத்தமாலா 502
பிரிட்டிஷ் வெர்ஜின் தீவுகள் +1 284
கெய்மன் தீவுகள் +1 345
புவேர்ட்டோ ரிக்கோ 1
கோஸ்ட்டா ரிக்கா 506
பெர்முடா +1 441
செயிண்ட் கிட்ஸ் மற்றும் நெவிஸ் +1 869
பெலிஸ் 501
செயிண்ட் பார்டெலேமி 590
மார்டினிக் 596
செயிண்ட் பியர் மிக்குலன் 508
மெக்ஸிக்கோ 52
செயிண்ட் மார்ட்டின் 590
மொன்செராட் +1 664
செயிண்ட் லூசியா +1 758
விர்ஜின் தீவுகள் 1
செயிண்ட். வின்சென்ட் மற்றும் கிரெனேடின்ஸ் +1 784
ஹெய்டி 509
ஜமைக்கா +1 876
ஹோண்டுராஸ் 504
வட அமெரிக்கா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்