லைபீரியா அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +231

லேண்ட்லைன் அழைப்புகளுக்கு இல்லை பெருநகரம் குறியீடுகள்
 கையடக்க தொலைபேசிகள்
 Lonestar செல் 40 ... 41 ... 50 ... 51 ... 64 ... 65
லைபீரியா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்