ஐரோப்பா அழைப்பு குறியீடுகள்

நெதர்லாந்து +31
லீக்டன்ஸ்டைன் +423
நார்வே +47
லிதுவேனியா +370
ஸ்லோவேனியா +386
லக்சம்பர்க் +352
ஸ்லோவாகியா +421
லாட்வியா +371
ஸ்பெயின் +34
ஐஸ்லாந்து +354
ஸ்வீடன் +46
ஐன் ஆஃப் மேன் +44
ஸ்வால்பார்ட் +47
ஐக்கிய ராஜ்யம் +44
அயர்லாந்து +353
போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சிக +387
அன்டோரா +376
பெல்ஜியம் +32
அல்பேனியா +355
பெலாரஸ் +375
மொனாக்கோ +377
போர்ச்சுகல் +351
மொண்டெனேகுரோ +382
போலந்து +48
மால்டோவா +373
பின்லாந்து +358
மால்டா +356
பிரான்ஸ் +33
மாசிடோனியா +389
பரோயே தீவு +298
உக்ரைன் +380
பல்கேரியா +359
ஆஸ்திரியா +43
ஜெர்மனி +49
இத்தாலி +39
ஜெர்சி +44
கொசோவோ +383
ஜேன் மேயன் +47
குயெர்ன்சி +44
ஜிப்ரால்டர் +350
குரோசியா +385
செ குடியரசு +420
கிரீஸ் +30
செர்பியா +381
கிரீன்லாந்து +299
சுவிச்சர்லாந்து +41
ருமேனியா +40
சான் மரினோ +378
ரஷ்யா +7
டென்மார்க் +45
ஹோலி சீ - வத்திக்கான் நகரம +379
எஸ்டோனியா +372
ஹங்கேரி +36

Madrid, Plaza Puerta del Sol 14-4
Puerta del Sol Rooms
Puerta

London, 28 Basil Street
The Levin
The


ஐரோப்பா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்