ஐரோப்பா அழைப்பு குறியீடுகள்

நெதர்லாந்து +31
லீக்டன்ஸ்டைன் +423
நார்வே +47
லிதுவேனியா +370
ஸ்லோவேனியா +386
லக்சம்பர்க் +352
ஸ்லோவாகியா +421
லாட்வியா +371
ஸ்பெயின் +34
ஐஸ்லாந்து +354
ஸ்வீடன் +46
ஐன் ஆஃப் மேன் +44
ஸ்வால்பார்ட் +47
ஐக்கிய ராஜ்யம் +44
அயர்லாந்து +353
போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சிக +387
அன்டோரா +376
பெல்ஜியம் +32
அல்பேனியா +355
பெலாரஸ் +375
மொனாக்கோ +377
போர்ச்சுகல் +351
மொண்டெனேகுரோ +382
போலந்து +48
மால்டோவா +373
பின்லாந்து +358
மால்டா +356
பிரான்ஸ் +33
மாசிடோனியா +389
பரோயே தீவு +298
உக்ரைன் +380
பல்கேரியா +359
ஆஸ்திரியா +43
ஜெர்மனி +49
இத்தாலி +39
ஜெர்சி +44
கொசோவோ +383
ஜேன் மேயன் +47
குயெர்ன்சி +44
ஜிப்ரால்டர் +350
குரோசியா +385
செ குடியரசு +420
கிரீஸ் +30
செர்பியா +381
கிரீன்லாந்து +299
சுவிச்சர்லாந்து +41
ருமேனியா +40
சான் மரினோ +378
ரஷ்யா +7
டென்மார்க் +45
ஹோலி சீ - வத்திக்கான் நகரம +379
எஸ்டோனியா +372
ஹங்கேரி +36

London, 54 Uxbridge Road
W12 Rooms
W12

Paris, 41 Rue De Clichy
Hotel R de Paris
Hotel


ஐரோப்பா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்