தென் அமெரிக்கா அழைப்பு குறியீடுகள்

அர்ஜென்டீனா
பிரஞ்சு கயானா
உருகுவே
பராகுவே
கொலம்பியா
பால்க்லேண்ட் தீவுகள்
கயானா
சூரினாம்
தென் ஜார்ஜியா தெற்கு சாண்
சிலி
பெரு
எக்குவடோர்
பொலிவியா
வெனிசுலா
பிரேசில்

Buenos Aires, Montaneses 2599
Urbanica The Suites Hotel
Urbanica

Bogota, Av. Calle 24 No 43A-85
Hotel Estelar De La Feria
Hotel


தென் அமெரிக்கா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்