தென் அமெரிக்கா அழைப்பு குறியீடுகள்

அர்ஜென்டீனா 54
பராகுவே 595
உருகுவே 598
பால்க்லேண்ட் தீவுகள் 500
எக்குவடோர் 593
பிரஞ்சு கயானா 594
கயானா 592
பிரேசில் 55
கொலம்பியா 57
பெரு 51
சிலி 56
பொலிவியா 591
சூரினாம் 597
வெனிசுலா 58
தென் ஜார்ஜியா தெற்கு சாண்ட்விச் தீவுகள்
தென் அமெரிக்கா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்