தென் அமெரிக்கா அழைப்பு குறியீடுகள்

அர்ஜென்டீனா
பிரஞ்சு கயானா
உருகுவே
பராகுவே
கொலம்பியா
பால்க்லேண்ட் தீவுகள்
கயானா
சூரினாம்
தென் ஜார்ஜியா தெற்கு சாண்
சிலி
பெரு
எக்குவடோர்
பொலிவியா
வெனிசுலா
பிரேசில்

Buenos Aires, Humboldt 1726
Be Hollywood Hotel
Be

Santiago, Ebro 2779, Las Condes
Rent a Home El Bosque Norte
Rent


தென் அமெரிக்கா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்