தென் அமெரிக்கா அழைப்பு குறியீடுகள்

அர்ஜென்டீனா +54
பிரஞ்சு கயானா +594
உருகுவே +598
பராகுவே +595
கொலம்பியா +57
பால்க்லேண்ட் தீவுகள் +500
கயானா +592
சூரினாம் +597
தென் ஜார்ஜியா தெற்கு சாண்
சிலி +56
பெரு +51
எக்குவடோர் +593
பொலிவியா +591
வெனிசுலா +58
பிரேசில் +55

Lima, Av. La Marina Nº 3691
Palmetto San Miguel
Palmetto

Buenos Aires, Peña 2155
Arc Recoleta
Arc


தென் அமெரிக்கா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்