ஜிம்பாப்வே அழைப்பு குறியீடுகள்

Bulawayo9
Harare4
Mutare20
Econet091 + six digits
NetOne011 + six digits
Telecel Zimbabwe023 + six digits
ஜிம்பாப்வே அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்