சுவிச்சர்லாந்து அழைப்பு குறியீடுகள்

Switzerland changed to a new national numbering plan effective 29 March 2002.Since that time area codes have been required for all calls including those within the same community. This is explained on the Office for Federal Communications web site. A general description of the changes can be found in Swiss Federal Communications Commission web site.
City Codes
Ammerswil (Aarau)62
Andermatt 41
Arosa 81
Baden 56
Basel 61
Bellinzona 91
Berne 31
Biel (Bienne) 32
Chiasso 91
Crans-sur-Sierre 27
Davos 81
Fribourg 26
Geneva 22
Gryon (Yverdon-les-Bains)24
Gstaad 33
Interlaken 33
Klosters 81
La Chaux-de-Fonds 32
Lausanne 21
Lenk im Simmental 33
Locarno 91
Lucerne 41
Lugano 91
Montreux 21
Neuchatel 32
Obewil im Simmental 33
Schaffhausen 52
St. Gallen 71
St. Moritz 81
Vevey 21
Wengen 33
Winterthur 52
Zermatt 27
Zug 41
Zurich (Note: The 1 code is being phased out and will be replaced by 43 and 44 in 2002)1
Mobile Phones
Diax76
Orange78
Swisscom79


சுவிச்சர்லாந்து பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்