ரஷ்யா அழைப்பு குறியீடுகள்

City Codes
Zone (Locality) Area Code
Belgorod 472
Bryansk 483
Vladimir 492
Voronezh 473
Ivanovo493
Kaliningrad401
Kaluga484
Kostroma494
Kursk 471
Lipetsk474
Moscow (municipal)495
Moscow (regional)496
Oryol486
Ryazan491
Smolensk481
Tambov475
Tver482
Tula487
Yaroslavl485
NOTE: Effective 1 December 2005 Russia revised its telephone numbering plan to require a total of 10 digits following the country code. All area codes which previously began in "0" had this digit replaced by a "4."


ரஷ்யா பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்