நேபால் அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +977

பெருநகரம் குறியீடுகள்
 Bharatput 56
 Biratnagar 21
 Bhaktapur 1
 Bjojpur 29
 Dhankuta 26
 Dhangadi 91
 Dolakha 49
 கூர்கா 64
 Jhapa 23
 காத்மாண்டு 1
 Nepalgunj 81
 Phidim 24
 போகற 41
 Sarlahi 46
நேபால் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்