ஜமைக்கா அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +876

வட அமெரிக்க எண் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக - நாடு குறியீடு +1 டயல் 1 + 876 + உள்ளூர் எண்
ஜமைக்கா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்