கிரெனடா அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +1

(வட அமெரிக்க எண்வழங்கல் திட்டம்)
 பகுதி குறியீடு 473 +1 + 473 + உள்ளூர் எண்
 மொபைல் முன்னொட்டு
 Digicel கிரெனடா லிமிடெட் 414 ... 415 ... 416 ... 417 ... 418 ... 419
கிரெனடா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்