Úc và Châu Đại Dương Mã gọi điện thoại

đảo Marshall
New Caledonia
Đảo Baker
New Zealand
Đảo Howland
Niue
Đảo Jarvis
Palmyra Atoll
Đảo Midway
Quần đảo Ashmore và Cartier
Đảo Norfolk
Quần đảo Bắc Mariana
Đảo Pitcairn
Quần đảo Biển San Hô
American Samoa
Quần đảo cook
Châu Úc
Quần đảo Solomon
French Polynesia
Samoa
Guam
Tokelau
Johnston Atoll
Tuvalu
Kingman Reef
Vanuatu
Kiribati
Wake Island
Micronesia
Wallis và Futuna
Nauru
xe nhẹ có hai bánh ở ấn độ

Sydney, 30 Pitt Street
Marriott Sydney Harbour
Marriott

Sydney, 117 Macquarie Street
InterContinental Sydney
InterContinental


Úc và Châu Đại Dương Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố