Úc và Châu Đại Dương Mã gọi điện thoại

đảo Marshall +692
New Caledonia +687
Đảo Baker
New Zealand +64
Đảo Howland
Niue +683
Đảo Jarvis
Palmyra Atoll
Đảo Midway
Quần đảo Ashmore và Cartier
Đảo Norfolk +672
Quần đảo Bắc Mariana +1 670
Đảo Pitcairn +870
Quần đảo Biển San Hô
American Samoa +1
Quần đảo cook +682
Châu Úc +61
Quần đảo Solomon +677
French Polynesia +689
Samoa +685
Guam +1 671
Tokelau +690
Johnston Atoll
Tuvalu +688
Kingman Reef
Vanuatu +678
Kiribati +686
Wake Island
Micronesia +691
Wallis và Futuna +681
Nauru +674
xe nhẹ có hai bánh ở ấn độ +676


Úc và Châu Đại Dương Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố