Quần đảo Solomon Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia 677

Thành phố Codes không cần thiết.
Quần đảo Solomon Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố