New Zealand Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +64

Thành phố Codes
 Auckland 9
 Christchurch 3
 Dunedin 3
 Hamilton 7
 Hastings 6
 Invercargill 3
 Napier 6
 Nelson 3
 Thành phố New Plymouth 6
 New Zealand Territories ngoài 24
 Bắc Đảo (Trung và Đông) 7
 North Island (miền Bắc) 9
 North Island (Western) 6
 Palmerston North 6
 Pokeno 9
 Rotorua 7
 South Island 3
 Tauranga 7
 Telecom cdmaOne 27
 Telecom Minicall Pager 89
 Thông tin di động (AMPS / hãm) 25
 Telecom Pager 26
  Telstra (GSM) 29
 Timaru 3
 Vodafone (GSM) 21
 Wanganui 6
 Wellington Region 4
 Whangarei 9
 Điện thoại di động
 Boaco 54
 Chinandega 341
 Diriamba 4222
 Esteli 71
 Granada 55
 Jinotepe 41 cộng với năm chữ số số hoặc 4122 cộng với số ba chữ số
 Leon 311
 Managua 2
 Masatepe 44
 Masaya 52
 Nandaime 4522
 Rivas 46
 San Juan Del Sur 4682
 San Marcos 43
 Tipitapa 53

New Zealand Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố