Nauru Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +674

Không thành phố Codes yêu cầu.
Nauru Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố