New Caledonia Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +687

Không thành phố Codes yêu cầu. Tất cả các điểm 6 chữ số.
New Caledonia Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố