Trung đông Mã gọi điện thoại

Afghanistan +93
Kyrgyzstan +996
Ả Rập Saudi +966
Lãnh thổ Palestine +970
Armenia +374
Lebanon +961
Azerbaijan +994
Oman +968
Bahrain +973
Pakistan +92
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất +971
Qatar +974
Iran +98
Syria +963
Iraq +964
Tajikistan +992
Israel +972
Thổ Nhĩ Kỳ +90
Jordan +962
Turkmenistan +993
Kazakhstan +76
Uzbekistan +998
Kuwait +965
Yemen +967


Trung đông Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố