Nam Mỹ Mã gọi điện thoại

Argentina +54
Paraguay +595
Bolivia +591
Peru +51
Brazil +55
Quần đảo Falkland +500
Chile +56
Quần đảo Nam Sandwich Georgia Miền Nam
Colombia +57
Suriname +597
Ecuador +593
Uruguay +598
Guiana thuộc Pháp +594
Venezuela +58
Guyana +592


Nam Mỹ Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố