French Polynesia Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +689

(Bao gồm Moorea và Tahiti) mã thành phố không cần thiết. Tất cả các điểm 8 chữ số.

French Polynesia Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố