đảo Marshall Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +692

Thành phố Codes
 Jaluit Atoll 525 - không dây
 Đảo Kili 545 - không dây
 Majuro Đảo Majuro Atoll 247 - cố định điện thoại cố định 528 - cố định điện thoại cố định 455 - điện thoại di động di động 625 - điện thoại di động di động
 Rongelap 545 - không dây
 Wotje Atoll 535 - không dây

đảo Marshall Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố