Samoa Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +784

Thành phố Codes không cần thiết. Tất cả các điểm 5 hoặc 6 chữ số cho điện thoại cố định
 Điện thoại di động điều hành: Telecom Samoa (GSM 900) 7 chữ số cho điện thoại di động.

Samoa Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố