Pháp Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +33

Mã vùng
 Paris và khu vực Paris 1
 Tây Bắc nước Pháp 2
 Đông Bắc nước Pháp 3
 Đông Nam nước Pháp và Corsica 4
 Phía tây nam nước Pháp 5
 Tiền tố Điện thoại di động
 Bouygues Telecom 660 ... 661 ... 662 ... 663 ... 664 ... 665 ... 666 ... 667 ... 668 ... 669 ... 693 ... 698 .. . 699
 Orange France 607 ... 608 ... 630 ... 631 ... 632 ... 654 ... 670 ... 671 ... 672 ... 673 ... 674 ... 675 .. . 676 ... 677 ... 678 ... 679 ... 680 ... 681 ... 682 ... 683 ... 684 ... 685 ... 686 ... 687 ... 688 ... 68
 SFR 603 ... 609 ... 610 ... 611 ... 612 ... 612 ... 613 ... 614 ... 615 ... 616 ... 617 ... 618 ... 619 ... 620 ... 621 ... 622 ... 623 ... 624 ... 625 ... 626

Pháp Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố