Oman Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +968

Không thành phố Codes yêu cầu. Tất cả các điểm 6 chữ số
Oman Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố