Guyana Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +592

Thành phố Codes Các phần danh sách dưới đây phản ánh những thay đổi mã số thành phố / khu vực đưa ra vào ngày 08 Tháng Hai 2001.
 Anna Regina 278
 Bartica 455
 Cove & John 229
 Georgetown 223 ... 224 ... 225 ... 226 ... 227 (2 đã được thêm vào số trao đổi cũ)
 Ituni 441
 Linden 444
 Mabaruma 777
 Mahaica 228
 Mahaicony 221
 New Amsterdam 333
 New Hope 266
 Rosignol 330
 Timehri 261
 Vreed-En-Hoop 264
 Whim 337

Guyana Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố