Ả Rập Saudi Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +966

Abha 7
 Abqaiq 3
 Al Khobar 3
 Al Markazi 2
 Al Ulaya 1
 Anak 3
 Bukayriyah 6
 Thành phố Damman 3
 Dhahran (Aramco) 3
 Mưa đá 6
 Hawiyah 2
 Hawtah 1
 Hofuf 3
 Jeddah 2
 Jubail 3
 Khafji 3
 Khamis Mushait 7
 Layla 1
 Makkah (Mecca) 2
 Medin 4
 Medina Region 4
 Mubarraz 1
 Najran 7
 Qassim Region 6
 Qatif 3
 Qedieyeh 3
 Rabigh 2
 Ras Tanurah 3
 Riyadh 1
 Safwa 3
 Shaqra 1
 Sihat 3
 Miền Nam 7
 Tabouk 4
 Taif 2
 Tarut Đảo - Mina và Darin 3
 Yanbou 4
 Kể từ ngày 01 tháng năm 2004 điện thoại di động prefix điện thoại đã được thay đổi từ 5 đến 50
 Saudi Telecom GSM90050

Ả Rập Saudi Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố