Đảo Midway Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +1-808*

* Các quốc gia này là một phần của kế hoạch đánh số Bắc Mỹ (NANP) dù họ có thể sẽ bị dời xa từ Bắc Mỹ (và Mexico không bao gồm). Mã quốc gia cho tất cả các nước NANP là 1; những con số mà theo được sử dụng như mã vùng ở Mỹ và Canada và hoạt động tương tự tại các khu vực NANP khác.

Đảo Midway Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố