Guiana thuộc Pháp Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +594

Mã thành phố không cần thiết. Tất cả các điểm 6 chữ số
Guiana thuộc Pháp Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố