Jordan Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +962

Tất cả đất-điện thoại cố định sử dụng một số bảy chữ số. Các mã khu vực sau đây được đưa ra: ​​2 cho phía bắc Jordan 3 cho nam Jordan 5 cho thung lũng Jordan cộng Trung và Đông Jordan và 6 khu vực lớn hơn Amman (vốn).
 Mã vùng
 Ajloun 2
 Greater Amman 6
 Aqaba 3
 Azraq 5
 Balqa 5
 Irbid 2
 Jerash 2
 Karak 3
 Ma'an 3
 Madaba 5
 Mafraq 2
 Petra 3
 Ramtha 2
 Muối 5
 Tafila 3
 Wadi Rum 3
 Zarqa 5
 Điện thoại di động
 Mobilecom 77
 Fastlink 79

Jordan Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố