Yemen Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +967

Aden 2
 Almahrah 5
 Amran 7
 Hodeidah 3
 Sana'a 1
 Taiz 4
 Yarim 4
 Zabid 3
Yemen Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố