Myanmar (Miến Điện) Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +95

Thành phố Codes
 Bassein 42
 Dawei 59
 Hpa-An 58
 Mandalay 2
 Mawlamyine 57
 Monywa 71
 Myeik 59
 Prome 53
 Thaton 57
 Yangon (Rangoon) 1
 Điện thoại di động
 Mandalay 6 ... 90
 Yangon 80 ... 99

Myanmar (Miến Điện) Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố