Bénin Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +229

Thành phố Codes không cần thiết.
  Thông tin về kế hoạch quay số có thể được tìm thấy tại trang web của ITU.
Bénin Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố