Indonesia Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +62

Thành phố Codes
 Bali 36
 Batam 77
 Betung 22
 Bintan 770
 Bogor 25
 Cirebon 23
 Demak 29
 Denpasar 36
 Ende 38
 Irian 9
 Jakarta 21
 Jember 33
 Jombang 32
 Kalimantan Islet 5
 Kupang 39
 Madiun 35
 Malaku đảo nhỏ 5
 Malang 34
 Medan 61
 Bắc Sumatra 6
 Padang 75
 Palembang 71
 Purwakarta 28
 Riau 76
 Sekurang 778
 Semarang 24
 Solo 27
 Sulawesi Islet 4
 Sumbawa 37
 Sumedang 26
 Surabaya 31
 Tanjungkarang 72
 Tây Sumatra 75
 Yogyakarta 27
 Mã điện thoại di động
 Analog Mobile (AMPS) - Irian 829
 Analog Mobile (AMPS) - Jakarta 821
 Analog Mobile (AMPS) - Kalimantan 825
 Analog Mobile (AMPS) - Medan 826 .. 827
 Analog Mobile (AMPS) - Sulawesi 824
 Analog Mobile (AMPS) - Thành phố Surabaya 823
 Analog Mobile (NMT) 828
 Digital Mobile (GSM) 813 .. 815 .. 817 .. 818 .. 819 .. 820 .. 821 .. 822 .. 823 .. 824 .. 825 .. 826 .. 827 .. 828 .. 829. . 8110 .. 8111 .. 8112 .. 8113 .. 8114 .. 8115 .. 8116 .. 8117 .. 8118 .. 8119 .. 8121 .. 8122 .. 8123 .. 8124 .. 8125 .. 8126 .. 8127 .. 8128 .. 8129 .. 8160 .. 8161 .. 8162 .. 8163 .. 8164 .. 8165 .. 8166 .. 8167 .. 8168 .. 8169
 Dịch vụ đặc biệt dành cho Indosat 870

Indonesia Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố