Kuwait Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +965

Thành phố Codes không cần thiết. Tất cả chỉ bảy chữ số
Kuwait Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố