Lãnh thổ Palestine Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +970

Mã điện thoại
 Quay số 970 + Số địa phương
Lãnh thổ Palestine Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố