Qatar Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +974

Diện tích Codes 787 và 939
 Không thành phố Codes yêu cầu. Tất cả các điểm 7 chữ số.
 dòng đất thường bắt đầu với số 4; điện thoại di động thường bắt đầu với số lượng 5.

Qatar Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố