Kyrgyzstan Mã gọi điện thoại

Mã quốc gias +996

Thành phố Codes
 Bishkek 312
 Osh 322
 Mã điện thoại di động
 Bitel GSM 900.502
 Katel 517

Kyrgyzstan Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố