Quần đảo Falkland Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +500

Mã thành phố không cần thiết. Tất cả các điểm 5 chữ số.
 Chú ý: phần mở rộng quân sự (4 chữ số) nên được bắt đầu bằng một 7 (ví dụ: 7XXXX)

Quần đảo Falkland Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố