Turkmenistan Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +993

Ashgabat 12
 Turkmenabad (trước đây là Chardzhou) 378
 Dashkhouvuz 322
 Turkmenbashi (trước kia là Krasnovodsk) 243
 Mary 522
 Serdarabad (trước đây là nebitdag) 222

Turkmenistan Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố