các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +971

Abu Dhabi 2
 Ajman 6
 Al Ain 3
 Aweir 58
 Dhayd 6
 Dibba 9
 Dubai 4
 Falaj-al-Moalla 6
 Fujairah 70
 Khawanij 48
 Ras al-Khaimah 77
 Sharjah 6
 Tarif 88
 Umm al-Qaiwain 6
 DU (GSM 900/1800) 55
 Etisalat (GSM 900 / 3G 2100) 50

các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố