ออสเตรเลียและโอเชียเนีย หมายเลขโทรศัพท์

ออสเตรเลีย
จอห์นสตันอะทอลล์
อเมริกันซามัว
กวม
ซามัว
นิวซีแลนด์
ประเทศคิริบาส
นีอูเอ
ประเทศนาอูรู
โตเกเลา
คิงแมนรีฟ
ไมโครนีเซีย
หมู่เกาะมาร์แชลล์
เกาะมิดเวย์
หมู่เกาะคุก
เกาะฮาวแลนด์
หมู่เกาะคอรัล
เกาะจาร์วิส
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรี
เกาะนอร์โฟล์ค
หมู่เกาะโซโลมอน
เกาะพิตแคร์น
หมู่เกาะแอชมอร์และคาร์เ
เกาะเวค
วาลลิสและฟุตูนา
เกาะเบเกอร์
วานูอาตู
french Polynesia
ตองกา
New Caledonia
ตูวาลู
Palmyra Atoll

Wellington, 110 Wakefield Street
West Plaza Hotel
West

Sydney, 38 College Street
Oaks Hyde Park Plaza
Oaks


ออสเตรเลียและโอเชียเนีย หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง