ออสเตรเลียและโอเชียเนีย หมายเลขโทรศัพท์

ออสเตรเลีย +61
จอห์นสตันอะทอลล์
อเมริกันซามัว +1
กวม +1 671
ซามัว +685
นิวซีแลนด์ +64
ประเทศคิริบาส +686
นีอูเอ +683
ประเทศนาอูรู +674
โตเกเลา +690
คิงแมนรีฟ
ไมโครนีเซีย +691
หมู่เกาะมาร์แชลล์ +692
เกาะมิดเวย์
หมู่เกาะคุก +682
เกาะฮาวแลนด์
หมู่เกาะคอรัล
เกาะจาร์วิส
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรี +1 670
เกาะนอร์โฟล์ค +672
หมู่เกาะโซโลมอน +677
เกาะพิตแคร์น +870
หมู่เกาะแอชมอร์และคาร์เ
เกาะเวค
วาลลิสและฟุตูนา +681
เกาะเบเกอร์
วานูอาตู +678
french Polynesia +689
ตองกา +676
New Caledonia +687
ตูวาลู +688
Palmyra Atollออสเตรเลียและโอเชียเนีย หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง