กวม หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +1

(เลขหมายอเมริกาเหนือแผน)
 รหัส 671
 สายโทรศัพท์ 1 + 671 + จำนวน Local
 รหัสเมืองไม่จำเป็นต้องใช้ ทุกจุด 7 หลัก
กวม หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง