ประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +66

กรุงเทพฯ 2
 บุรีรัมย์ 44
 จันทบุรี 39
 เชียงใหม่ 53
 เชียงราย 54
 ชลบุรี 38
 กาญจนบุรี 34
 ลำปาง 54
 นครราชสีมา 44
 นครสวรรค์ 56
 Namphaengphet 55
 หนองคาย 42
 ปัตตานี 73
 พัทยา 38
 พิษณุโลก 55
 ภูเก็ต 76
 ราชบุรี 32
 สระบุรี 36
 สงขลา 74
 สุราษฏร์ธานี 77
 ตาก 55
 อุบลราชธานี 45


ประเทศไทย หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง