ไมโครนีเซีย หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +691

ไม่มีรหัสเมืองต้อง ทั้งหมดชี้ตัวเลขเจ็ดหลัก
ไมโครนีเซีย หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง