หมู่เกาะมาร์แชลล์ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +692

รหัสเมือง
 Jaluit Atoll 525 - ไร้สาย
 เกาะ Kili 545 - ไร้สาย
 มาจูโรมาจูโรเกาะปะการัง 247 - โทรศัพท์พื้นฐานคงที่ 528 - โทรศัพท์พื้นฐานคงที่ 455 - เคลื่อนที่ 625 - มือถือโทรศัพท์มือถือ
 Rongelap Atoll 545 - ไร้สาย
 Wotje Atoll 535 - ไร้สาย


หมู่เกาะมาร์แชลล์ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง