เกาะนอร์โฟล์ค หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +672

ทุกจุดตัวเลข 5 หลัก
เกาะนอร์โฟล์ค หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง