เกาะมิดเวย์ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +1-808*

* ประเทศเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนเลขหมายอเมริกาเหนือ (NANP) แม้ว่าพวกเขาอาจจะอยู่ห่างไกลจากทวีปอเมริกาเหนือ (และเม็กซิโกไม่ได้รวม) รหัสประเทศสำหรับทุกประเทศ NANP คือ 1; ตัวเลขที่เป็นไปตามที่ใช้เป็นรหัสพื้นที่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาและทำงานในทำนองเดียวกันในพื้นที่ NANP อื่น ๆ
เกาะมิดเวย์ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง