ยิบรอลตา หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +350

เส้นที่ดินหมายเลขโทรศัพท์ 5 หรือ 6 หลักมือถือมีตัวเลข 8 หลักที่ลงท้ายด้วย 000
 เพราะนี่คือของสเปนปฏิเสธที่จะรับรู้รหัส 350 ซึ่งได้ถูก จำกัด ยิบรอลตาไป 30.000 หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถเข้าถึงได้จากสเปนใช้รหัสจังหวัด 9567
 โทรไปยังโทรศัพท์บ้านในสเปนต้องการเพียงจำนวน 9 บาทไม่มีรหัส 0034 แม้ว่านี้จะใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ


ยิบรอลตา หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง