ประเทศซิมบับเว หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +263

บูลาวาโย 9
 ฮาราเร 4
 Mutare 20
 Econet 091 + ตัวเลขหกหลัก
 NetOne 011 + ตัวเลขหกหลัก
 Telecel ซิมบับเว 023 + ตัวเลขหกหลัก
ประเทศซิมบับเว หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง